Tag: zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium perfringens