Czy otyłość można odziedziczyć po rodzicach?

Czy otyłość można odziedziczyć po rodzicach? Nowe badania mówią, że jest to możliwe.

Czy otyłość można odziedziczyć po rodzicach?
Naukowcy twierdzą, że otyłość może być przekazywana z pokolenia na pokolenie.

  • Z nowego badania wynika, że ​​u dzieci rodziców, u których w wieku średnim występowała otyłość, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym samym wieku będą one również cierpieć na otyłość.
  • W badaniu tym uczestniczyły dwa pokolenia rodzin, a ich celem było zbadanie przenoszenia otyłości z rodziców na dzieci.
  • Mechanizmy przenoszenia otyłości z pokolenia na pokolenie nadal nie są dobrze poznane, ale badacze uważają, że są to czynniki zarówno genetyczne, jak i środowiskowe.

Nowe badania przeprowadzone w Norwegii rzucają światło na „międzypokoleniowe przenoszenie” otyłości.

Oznacza to, że otyłość może być przekazywana z rodziców na dzieci.

W zbliżającej się prezentacji podczas Europejskiego Kongresu na temat otyłości naukowcy donoszą, że dzieci rodziców, którzy cierpieli na otyłość w wieku średnim, są bardziej narażone na otyłość w tym samym wieku.

Naukowcy stwierdzili, że odkryli również, że wskaźniki masy ciała (BMI) rodziców wpływały na te same pomiary u ich dzieci.

„Odkryliśmy, że ryzyko życia z otyłością w średnim wieku u potomstwa znacznie wzrasta, jeśli jedno lub oboje rodzice żyli z otyłością w średnim wieku” – mówi dr Mari Mikkelsen, stypendystka i dietetyk kliniczny na UiT The Arctic University of Norweski – powiedziała nam autorka tego badania.

Jeden z ekspertów, który nie był zaangażowany w te badania, stwierdził, że ustalenia te stanowią kontynuację wcześniejszych badań nad otyłością i genetyką.

„Badania zdecydowanie sugerują, że otyłość może być przenoszona z pokolenia na pokolenie. Kilka badań wykazało korelacje między rodzicami i ich potomstwem w zakresie wskaźników związanych z otyłością, takich jak wskaźnik masy ciała. To badanie idzie o krok dalej, wykazując podobieństwo rodzinne w średnim wieku” – powiedział nam dr Peter Katzmarzyk, profesor nauk o populacji i zdrowiu publicznym na Louisiana State University oraz rzecznik The Obesity Society.

To nowe badanie nie zostało jeszcze opublikowane w recenzowanym czasopiśmie.

Rodzice, dzieci i otyłość

W swojej prezentacji naukowcy stwierdzają, że dzieci rodziców cierpiących na otyłość w wieku średnim są 6 razy bardziej narażone na otyłość w tym samym wieku w porównaniu z dziećmi rodziców, których masa ciała mieściła się w prawidłowym zakresie BMI.

Badacz stwierdził, że gdyby tylko jeden z rodziców był otyły, ryzyko otyłości u dzieci w wieku średnim było nadal 3 razy większe.

Wszyscy rodzice i dzieci są otyli.

Naukowcy odkryli jednak niewielką różnicę w przypadku otyłości tylko jednego z rodziców, w zależności od płci rodzica. Jeśli ojciec był otyły, ryzyko otyłości u dzieci było 3,74 razy większe. Jeśli była to matka, prawdopodobieństwo wynosiło 3,44 razy.

Naukowcy zauważyli także bezpośrednią korelację pomiędzy wskaźnikiem masy ciała (BMI) rodziców i ich dzieci. BMI to miara tkanki tłuszczowej obliczana na podstawie wzrostu i masy ciała danej osoby. Badanie to wykazało, że na każde 4 punkty wzrostu BMI matki, BMI ich dzieci wzrosło o 0,8 punktu. Po stronie ojca każde 3,1 punktu BMI zwiększało BMI ich dzieci o 0,74 punktu.

„Poprzednie badania wykazały silny związek między BMI rodziców i ich dzieci. Obserwuje się to także u nastolatków. W niewielu badaniach analizowano te powiązania u potomstwa w średnim wieku” – powiedział Mikkelsen.

Otyłość wielopokoleniowa

Mikkelsen i jej zespół oparli swoje ustalenia na badaniu Tromsø, trwającym badaniu populacyjnym prowadzonym w Norwegii.

Obejmowały dane z dwóch pokoleń rodzin w wieku średnim, w wieku od 40 do 59 lat. Rodzice wzięli udział w czwartej edycji badania, przeprowadzonej w latach 1994 i 1995, natomiast ich dzieci wzięły udział w siódmej edycji badania, przeprowadzonej w latach 2015 i 2016.

W sumie zespół wykorzystał dane pochodzące od ponad 2000 rodzin, w tym zarówno rodziców, jak i dzieci.

Naukowcy odkryli, że wyniki analizy utrzymały się po uwzględnieniu typowych czynników zakłócających, takich jak wiek, płeć, wykształcenie i poziom aktywności fizycznej.

Podobne badanie, również przeprowadzone w Norwegii, opublikowane w 2016 roku, które objęło ponad 8000 grup rodziców i dzieci, wykazało silny związek między BMI rodziców a BMI dzieci, tym razem w okresie dojrzewania. Rodzice z nadwagą lub otyłością częściej mieli negatywny wpływ na BMI swoich dzieci. Podobnie jak w niniejszym badaniu, związek był najsilniejszy, gdy oboje rodzice mieli nadwagę lub otyłość.

Eksperci zauważają, że obecne badania nie pomagają w wyjaśnieniu niezliczonych sposobów, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, uważa się, że otyłość jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

„W naszym badaniu sprawdziliśmy powiązania, ale nie mogę wyciągnąć żadnych wniosków na temat skutków przyczynowych” – powiedział Mikkelsen. „Interakcja między genami a środowiskiem jest złożona, a badanie powiązań międzypokoleniowych pozwala uchwycić wpływ obu genów, ale niekoniecznie je rozróżnić”.

Genetyka naprawdę odgrywa rolę w otyłości. Badania wykazały, że same czynniki środowiskowe nie zawsze wystarczą, aby sprzyjać otyłości. Niektóre osoby mogą być bardziej podatne na otyłość ze względu na swoje geny. Z drugiej strony czynniki środowiskowe i behawioralne, takie jak dieta, aktywność fizyczna, dostęp do wysokokalorycznej żywności, stres i leki, są również predyktorami otyłości.

Z tego powodu otyłość określana jest jako „choroba wieloczynnikowa”, ponieważ jej przyczyny nie można przypisać jednemu czynnikowi.

Szkodliwe skutki otyłości

Otyłość jest globalnym problemem zdrowotnym.

Osoby otyłe są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia wielu poważnych chorób i problemów zdrowotnych, w tym:

  • Wysokie ciśnienie krwi
  • Cukrzyca typu 2
  • Udar mózgu (udar)
  • Niepokój i depresja
  • Choroba serca

Dowiedz się więcej

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss