Jak zapomnieć złe wspomnienia

Złe wspomnienia mogą być przyczyną wielu problemów, od zespołu stresu pourazowego (PTSD) po fobie. Niektóre dowody sugerują, że możliwe jest zablokowanie czegoś, na przykład niechcianego wspomnienia, ale konieczne są dalsze badania dotyczące tego, jak zapomnieć wspomnienie.

Kiedy złe wspomnienie pojawia się w umyśle, naturalną reakcją człowieka jest chęć jego zablokowania. Ponad 100 lat temu Zygmunt Freud zasugerował, że ludzie posiadają mechanizm obronny, którego mogą używać do radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami i niechcianymi wspomnieniami oraz blokowania ich.

Chociaż nadal potrzebne są dalsze badania, naukowcy zaczęli rozumieć, jak działa ten mechanizm obronny. Badania neuroobrazowe wykazały, które systemy mózgowe odgrywają rolę w celowym zapominaniu, a badania wykazały, że ludzie mogą celowo blokować wspomnienia ze swojej świadomości.

W tym artykule omówimy, w jaki sposób ludzie mogą próbować zapomnieć o niechcianych wspomnieniach.

Jak zapomnieć niechciane wspomnienia?

Jak zapomnieć złe wspomnienia

Badacze mogą lepiej zrozumieć mechanizmy neuronalne, które tworzą i przechowują wspomnienia, badając i badając ludzki umysł. Choć potrzebne są dalsze badania, neurobiolodzy i psycholodzy mogą wykorzystać te informacje, aby pomóc ludziom zapomnieć o niechcianych wspomnieniach.

Niektóre dowody potwierdzają teorię motywowanego zapominania. Teoria ta sugeruje, że ludzie mogą blokować nieprzyjemne, bolesne lub traumatyczne wspomnienia, jeśli istnieje ku temu motywacja.

Zastępowanie wspomnień

Niektóre osoby mogą rozważyć zastosowanie strategii zastępowania myśli lub pamięci, aby pomóc im stłumić niechciane wspomnienia.

Technika ta sugeruje, że ludzie mogą zastąpić wspomnienie negatywne, przekierowując swoją świadomość w kierunku wspomnienia alternatywnego. Eksperci czasami opisują tę technikę jako podobną do gwałtownego hamowania samochodem lub kierowania pojazdem w celu uniknięcia zagrożenia.

Lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób ludzie mogą zastąpić niechciane wspomnienie, może pomóc uniknąć ponownego przeżywania traumatycznego wydarzenia.

Zmiana kontekstów

Kontekst mentalny, w którym dana osoba postrzega wydarzenie, wpływa na sposób, w jaki umysł organizuje wspomnienia o tym wydarzeniu. Kontekstem może być wszystko, co jest związane z pamięcią. Często kontekst może obejmować wskazówki zmysłowe, takie jak zapach lub smak, środowisko zewnętrzne oraz myśli i uczucia, których dana osoba doświadcza w związku ze zdarzeniem.

Badanie przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że nadawanie pozytywnego znaczenia negatywnym doświadczeniom z przeszłości może mieć długotrwały wpływ. Wiążąc pozytywne doświadczenie ze wspomnieniem, człowiek może zmienić kontekst tego wydarzenia i wywołać pozytywne odczucia, gdy będzie wspominał to wydarzenie w przyszłości.

Strategia ta może działać poprzez proces regulacji poznawczej. Zmiana sposobu, w jaki dana osoba myśli o danej sytuacji, może zmienić jej uczucia.

Ponadto badanie z 2016 r. sugeruje, że zmiana informacji kontekstowych na temat wydarzenia może umożliwić osobie celowe zapomnienie o niechcianym wspomnieniu.

Osłabienie wspomnień powodujących fobie

Opcja leczenia osób cierpiących na fobię może obejmować terapię ekspozycyjną. Terapia ta polega na wystawieniu osoby na przerażającą sytuację w bezpiecznym środowisku, aby pomóc jej stworzyć bezpieczne wspomnienie.

Podobnie badanie z 2016 roku wskazuje, że zakłócanie pamięci może zmniejszyć jej siłę. W badaniu naukowcy wystawiali osoby cierpiące na arachnofobię na zdjęcia pająków, a kolejne sesje wymagały dłuższej ekspozycji. Do ostatniej sesji ludzie mieli mniejszą tendencję do unikania pająków.

Naukowcy sugerują, że początkowa ekspozycja spowodowała, że ​​pamięć była niestabilna, a dłuższa ekspozycja doprowadziła do tego, że osoba zachowała pamięć w słabszej formie. Zaburzając pamięć, element strachu trudniej było tak łatwo powrócić.

Praktyka odzyskiwania

Praktyka wyszukiwania opisuje strategię przywoływania lub wydobywania informacji z pamięci. Badania wykazały, że ta skuteczna metoda nauki może pomóc ludziom zapamiętywać informacje. Niektórzy eksperci przypuszczają, że technika ta może pomóc ludziom zastąpić niechciane wspomnienia.

Podobnie jak ludzie mogą zapomnieć informacje i zaktualizować je za pomocą bardziej odpowiedniej wiedzy, na przykład podczas zmiany hasła lub numeru telefonu, praktyka odzyskiwania może pomóc ludziom zaktualizować wspomnienia.

Badanie przeprowadzone w 2020 r. wskazuje, że stosowanie praktyki wyszukiwania może pomóc w ułatwieniu aktualizacji pamięci. Jednakże, chociaż może wzmocnić nowe wspomnienia i ograniczyć napływ starych wspomnień, może nie być w stanie stłumić starszych wspomnień.

Alternatywnie, inne badania sugerują, że stosowanie tłumienia odzyskiwania, zapobiegania lub tłumienia zdolności przywoływania wspomnień, może również pomóc w blokowaniu niechcianych wspomnień. Badanie przeprowadzone w 2022 roku sugeruje, że tłumienie odzyskiwania może pomóc kontrolować natrętne wspomnienia, osłabiając je i czyniąc mniej żywymi.

Jednak konieczne są dalsze badania nad praktyką odzyskiwania, aby zrozumieć, w jaki sposób może ona pomóc w zapominaniu niechcianych wspomnień.

Jak powstają wspomnienia?

Neurony to komórki układu nerwowego, które wykorzystują impulsy elektryczne i sygnały chemiczne do przesyłania informacji po całym ciele. Mózg zawiera około 86 miliardów neuronów, a każdy z nich może tworzyć i łączyć się z innymi neuronami, potencjalnie tworząc do 1000 bilionów połączeń.

Niektórzy eksperci mogą definiować pamięć jako sposób, w jaki umysł interpretuje, przechowuje i odzyskuje informacje. Wspomnienia rozwijają się, gdy dana osoba przetwarza zdarzenie, powodując, że neurony wysyłają między sobą sygnały, tworząc sieć połączeń o różnej sile. Jako taka pamięć polega na reaktywacji określonego szlaku neuronowego, który powstaje w wyniku zmian w sile i wzorach połączeń.

Im bardziej dana osoba skupia się na pamięci, tym silniejsze stają się te połączenia neuronowe. Wspomnienia zazwyczaj pozostają tak długo, jak długo ktoś je ponownie odwiedza. Kiedy dana osoba ponownie odwiedza wspomnienie, staje się ono ponownie elastyczne. Wspomnienie może się nieco zmienić za każdym razem, gdy ktoś je przywołuje, a za każdym razem może resetować się silniej i żywoj.

Eksperci nazywają ten proces wzmacniania rekonsolidacją. Proces ten może zmienić wspomnienia i może uczynić je bardziej pozytywnymi lub negatywnymi.

Mózg jest również w stanie przetwarzać wspomnienia na różne sposoby. Większość naukowców zgadza się, że istnieją cztery różne typy pamięci:

  • Pamięć robocza
  • pamięć sensoryczna
  • pamięć krótkotrwała
  • pamięć długoterminowa

Różne obszary mózgu specjalizują się w przechowywaniu różnych typów wspomnień. Na przykład hipokamp może przetwarzać i odzyskiwać wspomnienia deklaratywne i przestrzenne. Są to wspomnienia dotyczące faktów i wydarzeń lub lokalizacji i planowania tras. Ponadto hipokamp pomaga przekształcać wspomnienia krótkotrwałe w długotrwałe.

Dlaczego złe wspomnienia są tak żywe?

Wiele osób może odkryć, że złe doświadczenia bardziej zapadają w pamięć niż dobre. Wspomnienia te mogą wtargnąć do naszej świadomości, nawet jeśli tego nie chcemy.

Proces ten może zachodzić z powodu negatywnego nastawienia, które odnosi się do tego, że nasz mózg przywiązuje większą wagę do negatywnych doświadczeń. Negatywne nastawienie może wynikać z ewolucji, ponieważ mogło pomóc naszym przodkom zachować ostrożność w niebezpiecznych obszarach.

Podobnie badania wykazały, że negatywne emocje mogą pomóc w precyzji wspomnień. Inne dowody również podkreślają, że ludzie mogą wyraźniej, dokładniej i dłużej zapamiętywać wydarzenia emocjonalne.

Czy jest jakiś lek, który pozwala zapomnieć?

Aby uzupełnić podejście poznawcze, niektórzy naukowcy sugerują zażywanie narkotyków, aby pomóc usunąć złe wspomnienia lub ich aspekt wywołujący strach.

Na przykład D-cykloseryna jest antybiotykiem, a także zwiększa aktywność glutaminianu, „pobudzającego” neuroprzekaźnika, który aktywuje komórki mózgowe. Niektóre dowody sugerują, że lek ten może zmniejszać reakcje strachu i zachęcać do uczenia się wymierania. Termin ten odnosi się do stopniowego osłabienia reakcji na bodziec, na przykład negatywnej reakcji na niechciane wspomnienie.

Podobnie inne dowody wskazują, że propranolol, beta-bloker, który pomaga sercu bić wolniej i stabilniej, może również pomóc zmniejszyć długoterminowy strach i zachęcić do uczenia się wygaszania. Konieczne są jednak dalsze badania, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie stosować te leki.

Zagadnienia etyczne

Chociaż posiadanie strategii manipulowania pamięcią i pomagania ludziom w zapominaniu niechcianych wspomnień może być korzystne, metody te nie są pozbawione problemów etycznych.

Istnieje ryzyko, że ludzie będą nadużywać tych technik i wszczepiać fałszywe wspomnienia lub usuwać ważne. Ludzie mogliby używać tych technik, aby wymazać niewygodne zdarzenia; inni mogą popełnić przestępstwo i sprawić, że świadkowie zapomną o wydarzeniach.

Często Zadawane Pytania

Niektóre często zadawane pytania dotyczące niechcianych wspomnień mogą obejmować:

Jak zapomnieć o czymś traumatycznym?

Zapomnienie niechcianych wspomnień nie zawsze jest możliwe, ale ludzie mogą zastosować strategie, które pomogą im poradzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami. Strategie te obejmują techniki tłumienia pamięci, identyfikowanie czynników wyzwalających i kontakt ze specjalistą ds. zdrowia psychicznego.

Dlaczego pamiętam tylko złe wspomnienia z dzieciństwa?

Ludzie mają trudności z zapamiętywaniem swojego dzieciństwa. Kiedy pamiętają, zwykle pamiętają złe wspomnienia. Istnieje wiele możliwych przyczyn tego problemu, w tym emocjonalne znaczenie złych wspomnień i rozpamiętywanie nieprzyjemnych myśli.

Streszczenie

Wiele osób może doświadczyć niechcianych wspomnień po traumatycznym wydarzeniu. Naukowcy zaczynają rozumieć, w jaki sposób mózg tworzy wspomnienia, przechowuje je i może je przywołać poprzez badanie ludzkiego umysłu.

Osoba może nie być w stanie zapomnieć niechcianego wspomnienia, ale dostępne są techniki, które pomagają jej radzić sobie z negatywnymi zdarzeniami.

Zazwyczaj strategie te polegają na zakłócaniu pierwotnej pamięci i zastępowaniu jej pozytywnym znaczeniem, zmniejszaniu jej znaczenia, zastępowaniu jej inną pamięcią lub tłumieniu samej pamięci.

Dowiedz się więcej

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss