Co warto wiedzieć o zakaźnym zapaleniu stawów

Zakaźne zapalenie stawów (septic arthritis) to nagła, ciężka infekcja stawu. Może powodować silny ból, obrzęk, gorączkę i uszkodzenie tkanek i wymaga szybkiego leczenia.

Co warto wiedzieć o zakaźnym zapaleniu stawów

Zakaźne zapalenie stawów zwykle atakuje tylko jeden staw, ale może się rozprzestrzeniać. W rezultacie należy szybko zdiagnozować i leczyć tę chorobę, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom stawów i rozprzestrzenianiu się infekcji.

W tym artykule opisano objawy, przyczyny, leczenie i proces zdrowienia. Opiszemy również, czym zakaźne zapalenie stawów różni się od reaktywnego zapalenia stawów.

Co to jest zakaźne zapalenie stawów?

Zakaźne zapalenie stawów występuje, gdy bakterie, grzyby lub wirusy infekują staw, powodując stan zapalny. Zakaźne zapalenie stawów może wystąpić nagle i powodować silny ból, gorączkę i dreszcze.

Układ odpornościowy człowieka regularnie usuwa te szkodliwe patogeny z organizmu, ale gdy dostaną się one do zamkniętych obszarów, takich jak staw, mogą szybko się namnażać i powodować poważny stan zapalny i zniszczenie tkanek.

Częstość występowania i skutki tej choroby

Choć nazwa może wprowadzać w błąd, zakaźne zapalenie stawów nie jest zaraźliwe. Jednak choroba ta może być dość poważna.

Badania pokazują, że choroba spowodowana septycznym zapaleniem stawów występuje u co najmniej jednej trzeciej osób cierpiących na tę chorobę. Około 7–15% osób hospitalizowanych z powodu tej choroby umrze.

Choroba ta dotyka przede wszystkim osoby starsze i małe dzieci. Osoby ze sztucznymi stawami lub osoby z podstawowymi problemami zdrowotnymi, które mogą osłabiać ich układ odpornościowy, są również bardziej podatne na tę chorobę. Do tej grupy zaliczają się np. osoby chore na cukrzycę oraz osoby przyjmujące leki immunosupresyjne.

Przyczyny septycznego zapalenia stawów

Najczęstszą przyczyną septycznego zapalenia stawów są bakterie, grzyby lub ciała wirusowe, które dostają się do przestrzeni wokół stawu.

Infekcja bakteryjna jest najczęstszą przyczyną septycznego zapalenia stawów. Przegląd z 2019 r. wykazał, że bakterie z rodziny gronkowców są przyczyną ponad połowy przypadków septycznego zapalenia stawów. Ten szczep bakterii prowadzi również do wielu problemów skórnych.

Inne przyczyny septycznego zapalenia stawów obejmują szczepy bakterii Streptococci, które również prowadzą do infekcji paciorkowcami, oraz bakterie Neisseria gonorrhoeae, które mogą powodować rzeżączkę.

Bakterie zazwyczaj docierają do stawu poprzez krwioobieg.

Poddanie się operacji wymiany stawu lub ugryzienie przez zwierzę, skaleczenie lub rany kłute stawów może zwiększyć ryzyko rozwoju infekcji, która może powodować septyczne zapalenie stawów.

Osłabiony układ odpornościowy lub inne problemy ze stawami w przeszłości, takie jak dna moczanowa, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń lub choroba zwyrodnieniowa stawów, mogą również zwiększać ryzyko, ponieważ uszkodzone stawy mogą być bardziej podatne na infekcję.

Objawy i objawy septycznego zapalenia stawów

Septyczne zapalenie stawów powoduje ciężkie zapalenie, które może spowodować uszkodzenie tkanki stawu. Proces ten może prowadzić do trwałego uszkodzenia chrząstki i kości.

Podobnie jak inne formy zapalenia stawów, głównymi objawami są obrzęk, ból i sztywność dotkniętego stawu. Inne objawy przedmiotowe i podmiotowe septycznego zapalenia stawów obejmują:

 • ból, który jest bardziej dotkliwy niż ból niezakaźnego zapalenia stawów
 • ograniczony zakres ruchu w dotkniętym stawie
 • zaczerwienienie wokół dotkniętego stawu
 • gorączka
 • zmęczenie
 • słabość
 • zmiany apetytu
 • zwiększona drażliwość
 • wysypki skórne

Stan ten może dotyczyć kilku stawów, chociaż najczęściej występuje septyczne zapalenie stawów w kolanie.

Septyczne zapalenie stawów może wpływać na inne stawy, w tym:

 • ramię
 • nadgarstek
 • biodro
 • łokieć

Objawy mogą pojawić się i stać się ciężkie bardzo szybko po rozwinięciu się infekcji, czasami w ciągu kilku godzin. U ludzi mogą również wystąpić inne objawy, w zależności od przyczyny infekcji.

Czynniki ryzyka septycznego zapalenia stawów

Zakaźne zapalenie stawów może mieć każdy, ale pewne czynniki zwiększają ryzyko, w tym:

 • istniejąca choroba stawów, taka jak reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, toczeń lub choroba zwyrodnieniowa stawów
 • uszkodzenie stawu
 • niedawna operacja stawu
 • infekcje skóry
 • dożylne zażywanie narkotyków
 • rany kłute
 • długotrwała antybiotykoterapia

Ponadto każdy, kto jest narażony na ryzyko zarażenia bakteriami w stawie, jest narażony na większe ryzyko zachorowania na tę chorobę. Do tej grupy zaliczają się osoby, które mają ukąszenia stawów przez zwierzęta, osoby posiadające sztuczne stawy, czy też osoby przechodzące operację stawów.

Leczenie septycznego zapalenia stawów

Możliwości leczenia septycznego zapalenia stawów mogą się różnić w zależności od patogenu wywołującego tę chorobę.

Antybiotyki

Ponieważ choroba ta może szybko stać się ciężka, lekarze przepisują antybiotyki, gdy tylko podejrzewają zakaźne zapalenie stawów. Lekarze mogą przepisać antybiotyki, zanim badanie płynu stawowego będzie w stanie zidentyfikować konkretny patogen odpowiedzialny za infekcję.

Na pierwszym etapie leczenia infekcji bakteryjnej pracownicy służby zdrowia zazwyczaj podają antybiotyki bezpośrednio do krwioobiegu pacjenta.

Jeśli antybiotyki są skuteczne, objawy mogą ustąpić w ciągu 48 godzin. Jednak dana osoba może potrzebować dożylnych antybiotyków przez 2–4 tygodnie, w zależności od ciężkości stanu. Zwykle lekarze organizują pacjentowi dożylne podawanie antybiotyków w domu.

Lekarze mogą następnie przepisać doustne antybiotyki na kolejne 2–6 tygodni.

Leki przeciwgrzybicze

Jeśli infekcję powoduje jakiś rodzaj grzyba, lekarze zamiast antybiotyków leczą go lekami przeciwgrzybiczymi.

Leki przeciwwirusowe

Większość wirusowych przyczyn zapalenia stawów ustępuje samoistnie, co oznacza, że ​​stan ten z czasem ustępuje. Jednak w niektórych przypadkach lekarze mogą stosować leki przeciwwirusowe, na przykład w przypadku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.

Spuść płyn z dotkniętego stawu

Lekarze mogą potrzebować odprowadzić płyn z chorego stawu, aby pomóc w usunięciu z organizmu szkodliwych patogenów i substancji zapalnych. Lekarze mogą to zrobić za pomocą strzykawki lub zabiegu zwanego artroskopią. Metoda ta polega na wprowadzeniu małej rurki drenażowej do chorego stawu poprzez małe nacięcie.

Ćwiczenia fizyczne

Osoby z zakaźnym zapaleniem stawów mogą poddać się fizjoterapii, aby zmniejszyć objawy i zachować zakres ruchu i funkcji stawu. Lekarz może również zalecić noszenie szyny w celu podparcia dotkniętego stawu.

W przypadku osób noszących szynę istotne jest wykonywanie ćwiczeń poprawiających zakres ruchu, aby zapobiec skróceniu mięśni stawów. Nie należy również nosić szyny w sposób ciągły.

Powikłania septycznego zapalenia stawów

Jeśli dana osoba nie otrzyma wczesnego, skutecznego leczenia, zakaźne zapalenie stawów może spowodować trwałe uszkodzenie tkanek i kości stawu.

Skutki tego uszkodzenia na codzienne życie zależą od tego, który staw jest zajęty. Na przykład uszkodzenie stawu kolanowego może mieć wpływ na zdolność stania lub chodzenia.

Zakaźne zapalenie stawów może również wystąpić wraz z zapaleniem kości i szpiku, które jest infekcją kości.

Diagnoza septycznego zapalenia stawów

Należy jak najszybciej zdiagnozować zakaźne zapalenie stawów. Najpierw lekarz przeprowadza badanie fizykalne i omawia z pacjentem historię medyczną.

Samo to działanie nie dostarcza lekarzowi wystarczających informacji, aby odróżnić zakaźne zapalenie stawów od wielu innych stanów zapalnych, więc jeśli podejrzewa zakaźne zapalenie stawów, zaleci dalsze badania.

Testy te mogą wymagać próbek krwi i płynu z dotkniętego stawu. Przegląd kliniczny z 2018 r. uznał analizę płynu stawowego za złoty standard w diagnostyce zakaźnego zapalenia stawów.

Lekarze mogą również zalecić badania obrazowe, takie jak zdjęcia rentgenowskie lub skany MRI, w celu oceny zakresu uszkodzeń, które infekcja już spowodowała.

Zakaźne zapalenie stawów a reaktywne zapalenie stawów

Niektórzy ludzie mogą pomylić zakaźne zapalenie stawów z reaktywnym zapaleniem stawów. Te dwie choroby mogą powodować podobne objawy. Jednakże zakaźne zapalenie stawów wynika z aktywnej infekcji stawu, podczas gdy reaktywne zapalenie stawów zwykle wynika z niedawnej infekcji w innym miejscu ciała.

U niektórych osób może rozwinąć się reaktywne zapalenie stawów w wyniku infekcji przenoszonej drogą płciową lub infekcji przewodu żołądkowo-jelitowego spowodowanej zatruciem pokarmowym.

Reaktywne zapalenie stawów zazwyczaj nie jest wynikiem rozprzestrzeniania się infekcji do stawu. Zamiast tego występuje, gdy układ odpornościowy nadmiernie reaguje na początkową infekcję, wywołując zapalenie stawów.

Często zadawane pytania dotyczące zakaźnego zapalenia stawów

Czy septyczne zapalenie stawów może przenieść się na inne stawy?

Zakaźne zapalenie stawów zwykle atakuje tylko jeden staw. Jednak w niektórych przypadkach może wpływać na wiele stawów i, jeśli nie jest leczona, może rozprzestrzenić się na inne części ciała.

Jakie inne drobnoustroje mogą powodować septyczne zapalenie stawów?

Chociaż bakterie zwykle powodują septyczne zapalenie stawów, kilka rodzajów wirusów i grzybów może również powodować infekcję.

Różyczka, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, parwowirus, alfawirus i flawiwirus mogą powodować wirusowe zapalenie stawów. Niektóre rodzaje grzybów, w tym Candida albicans, mogą również powodować septyczne zapalenie stawów, ale zdarza się to bardzo rzadko.

Kiedy dana osoba potrzebuje operacji w celu leczenia septycznego zapalenia stawów?

Leczenie zakaźnego zapalenia stawów często obejmuje połączenie antybiotyków i drenażu płynu stawowego za pomocą rurki lub strzykawki.

W niektórych przypadkach lekarz może również zalecić operację drenażu stawu, chociaż może to zależeć od ciężkości infekcji, konkretnego stawu, na który wpływa zapalenie stawów, oraz od tego, czy inne metody leczenia są skuteczne.

Streszczenie

Zakaźne zapalenie stawów to ciężka choroba, która może powodować trwałe uszkodzenie kości i tkanek. Najczęstszą przyczyną są infekcje bakteryjne, chociaż mogą być również odpowiedzialne za infekcje wirusowe i grzybicze.

Osoba z zakaźnym zapaleniem stawów może odczuwać nagły obrzęk, silny ból, zawroty głowy i zmęczenie.

Wczesne i agresywne leczenie, w tym dożylne antybiotyki, może znacznie poprawić rokowanie u pacjenta z septycznym zapaleniem stawów. Jeśli leczenie rozpocznie się na czas, dana osoba może całkowicie wyzdrowieć bez żadnych trwałych uszkodzeń.

Źródła informacji:

Dowiedz się więcej

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss