Tag: medical diagnosis

CT Stent

CT Stent

Stenty z tętniakiem aorty brzusznej z obustronnymi tętnicami biodrowymi Cyfrowa tomografia komputerowa przedstawiająca wewnątrznaczyniowe stentowanie tętniaka aorty brzusznej z obustronnymi ...

Page 1 of 2 1 2